Projecten

Biljart Senioreninloopcentrum Heerde

Het Inloopcentrum Brinkhoven kreeg een bijdrage in de aanschap van een biljart. Ook bij andere centra werd meegewerkt aan de aanschaf van spelmateriaal en andere voorzieningen.

Clubgebouw De Gemzen

Hulp bij accomodaties

De basisschool Wereldwijs

voor de aanschaf van een waterpomp voor de schooltuin.

De Damclub “Ons Genoegen”

voor de aanschaf van nieuwe damborden en schijven en digitale damklokken

De Gymnastiekvereniging Pegasus

voor de aanschaf van extra turntoestellen.

De Heerder Historische Vereniging

ivm het 40 jarig bestaan van de vereniging. Er wordt o.a. een speciale jubileumuitgave uitgebracht.

De ijsclub de Hank uit Veessen

voor de aanleg van een nieuwe ijsbaan.

De jachthoornblazers de Vlijtbloazers

voor de organisatie van een landelijk treffen van jachthoornblazers.

De menvereniging Het Wapenvelds Gerij

voor het organiseren van een historische koetsentocht.

De molen van Volkers

voor de restauratie van het waterrad.

De Nederlands Hervormde Schoolvereniging

ivm het 100 jarig bestaan van de vereniging. Er wordt een tentoonstelling en een reunie georganiseerd en er wordt een jubileumboek uitgebracht.

De Schaapskooiruiters uit Wapenveld

voor het vervangen van het dak van de manege.

De skeelerclub Oost Veluwe

voor de aanschaf van trainingslijnen in de nieuwe skeelerbaan en een nieuwe finishboog.

De Stichting Cultureel Centrum Heerde

voor het organiseren van culturele voorstellingen in de Heerd.

De stichting de Rode Beer

voor de inrichting van het vakantiehuis de Rode beer.

De stichting Gehandicapten Belangen

voor de aanschaf van verkeershesjes voor de verkeersregelaars. Deze hesjes worden gebruikt bij alle evenementen in het verkeer zoals o.a. wandeling met rolstoelers en de truckersdag.

De stichting Jazzfestival Heerde

voor de jaarlijkse organisatie van het jazzfestival.

De Stichting Recreatie Wapenveld

voor het uitbrengen van een publieksuitgave van de landschapsbiografie van wapenveld. Om de inwoners van Wapenveld en omgeving meer bewust te maken van hun eigen leefomgeving en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden waar zij leven.

De tennisvereniging HLTC

voor de uitbreiding van een Jeu de Boules baan op het terrein van de tennisvereniging.

De Wereldwinkel Heerde

voor het organiseren van een personeelsactiviteit voor de 40 vrijwilligers van de wereldwinkel.

De werkgroep Helpt Elkaar van de Dorpsraad Wapenveld

voor haar activiteiten. De werkgroep helpt inwoners van Wapenveld met vragen op het gebied van welzijn en zorg.

De Zonnebloem afdeling Heerde

voor het organiseren van een muziekmiddag voor gasten, vrijwilligers en mantelzorgers.

Dorpshuis

Gemeenschapsvoorzieningen zijn heel belangrijk. Geen wonder dus dat het Dorpshuis in Heerde en andere voorzieningen bij bijzondere uitgaven een beroep doen op de Jan Nienhuisvereniging.

Grasmaaier Volkstuinvereniging

Het gaat niet altijd om grote bijdragen, ook voor kleine aanschaffingen kan men een beroep doen op de Jan Nienhuisvereniging. Zo kreeg de Volkstuinvereniging Wapenveld een bijdrage voor de aanschaf van een grasmaaier en dat maakt het werk voor de volkstuinders een stuk gemakkelijker.

Gymvereniging Wapenveld

voor de aanschaf van een Acromat, om op wedstrijdniveau mee te kunnen doen

Heerder Historische Vereniging

Aanschaf ICT-apparatuur

Het bestuur van het dorpshuis Heerde

voor de inrichting van het nieuwe dorpshuis De Heerd.

Het koor Arioso

voor de organisatie van een jubileumconcert in de Johanneskerk.

Het koor Exspecto ontving een bijdrage

voor de uitvoering van de Messiah van Handel in de Johanneskerk te Heerde.

Het koor “Zingt de Heer” en het koor “De Lofstem”

voor een gezamenlijk kooroptreden in de Ontmoetingskerk te Heerde.

Het Molencomité

voor de aanleg van een sprinklerinstallatie in de molen in Veessen.

Het oranjecomité Veessen, Vorchten en Marle

voor het organiseren van extra festiviteiten tijdens het oranjefeest ivm het 85 jarig bestaan van het comité.

Jaarlijkse attentie Vrijwillige Hulpdienst

Er zijn activiteiten in de gemeente Heerde die goud waard zijn voor de gemeenschap. Veel werk wordt verzet door de Vrijwillige Hulpdienst in Heerde. De Jan Nienhuisvereniging steunt dit werk door al een reeks van jaren een attentie te verzorgen voor de vele vrijwillilgers rond de kerstdagen.

Jongerencentrum de Werf

voor de aanschaf van fitnessapparatuur en spelcomputers.

Jubilea

Elke vereniging die een jubileum heeft te vieren, hikt altijd aan tegen de kosten die dit met zich mee brengt. Vandaar dat de Jan Nienhuis Vereniging een verzoek om een bijdrage bij een jubileum voor de viering van dergelijke hoogtepunten bij kroonjaren altijd positief beoordeeld.

Renovatie kleedkamers voetbalclubs Heerde, SEH, Wapenveld en WZC

Het valt voor (sport)clubs altijd niet mee om het hoofd boven water te houden. Zeker niet als je tegen grote projecten aanloopt zoals de renovatie van kleedkamers. De Jan Nienhuisvereniging hielp de voetbalclubs SEH, Heerde, Wapenveld, WZC en Atlethiekvereniging De Gemzen met een flinke bijdrage toen zij na overleg met de gemeente Heerde een ingrijpende renovatie van de kleedkamers uit hebben gevoerd.

Speeltuinvereniging Jeugdhonk

voor de aanschaf van een speeltoestel.

Stichting Berghuizerbad

om het schoolzwemmen in de gemeente Heerde weer mogelijk te maken.

Stichting IJsselhoeven

voor het organiseren van een muziektheater over de Hoogwatergeul voor en door de inwoners van het gebied.