Samenstelling bestuur

Voorzitter: Else Wolthaar
Secretaris: Jane de Vries
Penningmeester: Gerald Kuipers

Overige bestuursleden:

  • Dita van Leeuwen
  • Paul Roseboom
  • Michiel Treffers
  • Marja van den Berg

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De door hun gemaakte kosten worden wel aan de bestuursleden vergoed.

Het bestuur vergadert regulier 3x per jaar. Daarnaast wordt er 1x per jaar vergaderd tezamen met de overige Heerder Fondsen.