Bestuur Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting

G. van der Scheer, voorzitter 
W. Blankvoort-Zielhuis, secretaris 
R. de Gooijer, penningmeester 
E. Feijen, vice-voorzitter en tweede secretaris 
L.G. van der Windt, tweede penningmeester
H.H. Bos
K.A. Montfrooij
J. Jalink-Veldhuis 
H.A. van Ark 
D. van de Put 
R.G. Timmerman
G.G. van Werven-Roos 
H. IJzerman

Het bestuur ontvangt geen beloning, noch vacatiegelden.