Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting

1.   Doel.
 Het doel van de stichting is: 
  • het geven van individuele hulp aan personen die wonen in de gemeente Heerde en die, naar het oordeel van het bestuur, deze hulp nodig hebben op sociale gronden; 
  • Het verstrekken van eenmalige of periodieke uitkeringen aan instellingen die werkzaam zijn in de gemeente Heerde en een sociaal of liefdadig doel beogen; 
  • Het verstrekken van een eenmalige uitkering aan instellingen die in de gemeente Heerde werkzaam zijn in het algemeen belang van deze gemeente of haar inwoners; 
  • het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen. 

2.  Werkzaamheden. 
De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verwezenlijken van het onder 1 genoemde doel. 

3.  Wijze van Fondsenwerving. 
De inkomsten van de stichting bestaan uit inkomsten uit haar vermogen na aftrek van de inflatie. 

4.  Beheer, besteding en uitkering.
Het vermogen is gestort op een betaalrekening en een spaarrekening en wordt op die rekeningen beheert. 

De besteding en uitkering vindt plaats overeenkomstig het onder 1 genoemde doel. De uitgeoefende activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling.  

De Egberdina Wilhelmina Langenbergstichting is gevestigd te Heerde